Valkenburg Emmaberg

Type
Status
Capacity
Produces
Modules
Surface
Country
City
ground
Development
39 MWp
38.250.000 kWh/year
137.000
40 Hectares
Netherlands
Valkenburg

Binnen gemeente Valkenburg aan de Geul dient een aanzienlijke hoeveelheid duurzame energieopwekking plaats te vinden om te voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Dit maakt naast het gebruik van daken, het plaatsen van zonnepanelen op maaiveld onvermijdelijk en hiertoe is in de gemeente de ruimte beperkt. Een samenvoeging van meerdere percelen op de Emmaberg, gelegen tussen de gelijknamige weg Emmaberg en de Heihofweg biedt mogelijkheden om een zonnepanelenveld aan te leggen waarbij tevens invulling kan worden gegeven aan meervoudig ruimtegebruik zodat landschappelijke waarden van het plangebied mogelijk worden versterkt.

De grond welke momenteel nog agrarisch wordt ingezet, ligt langs de rechterzijde van de snelweg A79 in de richting van Maastricht naar Heerlen. In vergelijking met de ligging van de woningen, liggen de percelen een stuk lager gesitueerd waardoor (mede door de reeds aanwezige bebossing) de woningen geen zicht zullen hebben op de zonneweide.

Omwille van de ligging in het nationaal landschap Zuid-Limburg, is het van uiterst belang een passende landschappelijke inpassing te realiseren. Specifiek voor deze locatie bestaat deze uit verschillende onderdelen. Als eerst zal een struweelrand tussen de Heihofweg en de zonneweide ontwikkeld worden, en een ecologisch beheerde landzone met daarbij nieuwe wandelpaden door het projectgebied. Vervolgens zijn er twee dassenburchten in de nabijheid van deze locatie. Daarom zal het mogelijk gemaakt worden voor deze dieren om het perceel te blijven betreden. Verder betreft een deel van het terrein een archeologische zone, waar kan is op vindbaarheid van een oude romeinse villa. Dit gebied wordt opengelaten en zal natuurlijk begroeid worden met o.a. de bosaardbei. Aan de overkant van de Heihofweg, zal er een fruitboomgaard geplant worden.

Er zijn nog geen grootschalige duurzame energieprojecten ontwikkeld. Met deze locatie is er een optie op het eerste solar project in de gemeente Valkenburg aan de Geul, aldus een mooie eerste stap richting verduurzaming binnen deze gemeente.